نکات هنگام تحویل کالا

در زمانی که مامور تحویل کالا ( مامور پست )مراجعه میکند حتما کالا را در حضور مامور پست باز کنید و از صحت سلامت کالا  اطمینان حاصل کنید ( که آسیب ندیده باشد ) . در صورتی که هزنیه ارسال به صورت پس کرایه یا تیپاکس است  ،  قبل از اطمینان از سالم بودن کالا اقدام به پرداخت وجه نکنید. در صورت آسیب دیده بودن جعبه، از تحویل گرفتن کالا خودداری کرده و در صورت امتناع مامور پست در حضور وی صورتجلسه نمایید.